Marine

Techlife Engineering heeft ruime ervaring in het oplossen van vraagstukken m.b.t. sterkte en levensduurberekeningen voor installaties op zee of aan wal. Hierbij staat de integriteit en veiligheid van de installatie voorop. Het ontwerp van de installatie mag geen invloed hebben op het milieu en dient te voldoen aan verschillende escalatiemodellen.

Om dergelijke vraagstukken met zeer hoge technologische eisen te kunnen oplossen, is kennis van zaken een eerste vereiste. Invloeden op de constructie, zoals windbelasting, corrosie, erosie en milieu, maken het noodzakelijk al deze invloeden mee te nemen in de analyses en simulaties voor de berekening van de verwachte levensduur van de totale constructie.

Wij hebben ervaring in en kennis van de diversiteit van de internationaal gehanteerde normen en eisen. Voorbeelden van simulaties voor:

  • Windturbines: berekeningen aan de mast, nacelle (gondel) en het aandrijfsysteem
  • Hef- en hijsinstallatie op olie- en boorplatforms en in havens
  • Levensduur en sterkte van ankerkettingen (shackles)
  • Stabiliteitsberekeningen voor opslagtanks van bulkcarriers

Voor scheepsbouwkundige constructies en (dek)installaties kan Techlife Engineering ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘mooring & hull technology’. Techlife Engineering beschikt over de nodige expertise en software om, ook in het elastische plastische gebied, de constructie op vermoeiing (levensduur) te kunnen berekenen met een levensduur van 20 jaar en meer.

Daarnaast is een groeiend aantal mechanical engineers van Techlife Engineering voor diverse scheepsbouwbedrijven actief in de engineering van constructies en installaties aan boord van schepen.