Olie, Gas & Energie

Nog steeds is er een grote behoefte aan fossiele brandstoffen en dat maakt het noodzakelijk dat onze klanten bestaande technologieën continu optimaliseren. De hoge veiligheidsrisico’s, milieueisen en problematiek bij diepzeeboringen maken het noodzakelijk alle effecten te analyseren om een juiste strategie te ontwikkelen om aan deze hoge technologische eisen te kunnen voldoen.

Wij hebben hiervoor de expertise in huis en kunnen samen met onze specialisten bijvoorbeeld niet lineaire en stromingsanalyses zoals ANSYS Structural en ANSYS CFX. Onze jarenlange ervaring en expertise in deze branche in zowel uitvoeren als in operationeel leiding geven maakt ons succesvol.